Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Jigi Cup 2022  säännöt:

 

Kuvausohje

Whatsapp tiedoituskanava

Jigicup Open Säännöt

 

Termit:


Kilpailukortti: Jokaiselle venekunnalle jaetaan laminoitu kilpailukortti, jossa on venekunnan numero. Kilpailukortti esitetään saalisvalokuvissa.

Mittalauta: Järjestäjältä saatava mittausväline, jonka päälle saalis asetetaan kuvattavaksi.

Kippari: Venekunnan jäsen, jonka nimissä venekunta kilpailee.

Kipparikokous: Kilpailukohtaiset tarkennetut informaatiot julkaistaa, kilpailujen omilla etusivuilla.

 

1 § Jigi Cup 2022 koostuu seitsemästä (7) osakilpailusta.

 

2 § Jokaisessa osakilpailussa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä (Poikkeuksena Jigi Cup Open) ja toissijaisesti kilpailun järjestäjän määräämiä kilpailukohtaisia sääntöjä.

 

3 § Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain, sijoituksen mukaan määräytyvistä Jigi Cupin pisteistä (jäljempänä pisteet), lisäksi kilpaillaan kilpailukohtaisista palkinnoista. Kilpailusijoitus määräytyy sääntöjen perusteella.

 

4 § Kilpailut ovat avoimia kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailuvenekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet nimiinsä. Kunkin venekunnan kippari saa nimetä itselleen kilpailukauden aikana yhden varakipparin, joka voi edustaa häntä kilpailuissa.

Varakippari on nimettävä ennen kipparin ensimmäistä osakilpailua. lähettämällä Venekunnan nimi, sekä Varakipparin nimi osoitteeseen jigicup2022(a)gmail.com

Kippari tai varakippari ei saa osallistua osakilpailuihin muiden joukkueiden kipparin tai varakipparin veneessä saman kilpailukauden aikana.

Poikkeuksena, jos venekunta ei osallistu ns. Cup pisteisiin.

Tällöin asia on ilmoitettava Jigi Cupin organisaatiolle, ennen osakilpailuun ilmoittautumista.

Venekunnan miehistön lukumäärä on rajoitettu 3 henkilöön, kippari mukaan lukien.

Alle 12- vuotiaiden lapsien mukanaolo veneessä on kuitenkin sallittu kilpailun aikana. Lapset eivät saa osallistua kilpailutoimintaan millään muotoa. (Tähän on mahdollista saada poikkeus, erikseen sovittavalla vastuuvapautus lomakkeella) Jos venekunnassa on alle 18-vuotiaita kilpailijoita, ovat he kuitenkin aina vanhempiensa ja/tai luvan antajansa vastuulla.

Lisäksi Jigi Cup suosittelee, että veneet, joissa on mukana lapsia ovat lähdössä venejoukon häntäpäässä. Järjestäjän edustajalla on oikeus tarkastaa kipparin/varakipparin henkilöllisyys.

 

Jokaisesta venekunnasta on vähintään yhden kilpailijan tutustuttava kirjalliseen "kipparikokoukseen".


5 § Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa kolme järjestäjän nimeämää täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan "kipparikokouksessa". Tuomarineuvostoon valitaan yksi (1) henkilö järjestäjän puolesta, yksi (1) henkilö Jigi Cupin puolesta sekä yksi (1) henkilö kilpailijoista.
Tuomarineuvoston edustajien paikallaolovelvollisuus kilpailukeskuksessa alkaa siirtymäajan päätyttyä ja loppuu protestiajan päätyttyä.

6 § Ilmoittautuminen yksittäiseen tai useampaan osakilpailuun tehdään AINA täyttämällä joukkueen tiedot vaadittavine kohtineen osoitteessa www.predator.fi osoitteesta löytyy myös tarkemmat ohjeet ilmottautumisesta.


Mikäli haluaa ilmoittautua koko cupin osakilpailuihin (pois lukien Jigi Cup Open,kts. Jigi Cup Open säännöt) ja maksaa koko cupin kerralla (300€) tällöin täytetään ilmoittautumislomake Jigi Cupin nettisivuilta (www.jigicup.fi), sekä täytetään www.predator.fi sivuilta joukkueen tiedot, sekä lisätään oma joukkue kilpailuihin.

Maksaessasi Jigicupin kokonaan (poikkeuksena Jigi Cup Open) toimitamme salasanan joilla pääsee liittymään mukaan kilpailuihin, yksittäisten kilpailujen osallistuminen avataan lähempänä kauden aloitusta.

 


Jokaisen kilpailun (pois lukien Jigi Cup Open, tähän on oma osallistumis maksu kts. Jigi Cup Open säännöt) osallistumismaksu on 60€/venekunta, kun ilmoittautuminen tehdään viimeistään kilpailua edeltävän torstain aikana.


Perjantaista lähtien osallistumismaksu yksittäiseen kilpailuun (pois lukien Jigi Cup Open) on 65€.


Ilmoittautuminen on suljetaan puolituntia ennen kilpailua.


Koko venekunnan ollessa alle 18-v osallistuminen kilpailuihin on maksutonta.


Koko alle 18-v venekunnan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.


Jigi Cup ilmoittaa erikseen vuosittain kotisivuillaan mahdollisuudesta ennakkoilmoittautua kaikkiin osakilpailuihin alennettuun kokonaishintaan.


7 § Kilpailuaika alkaa jokaisessa osakilpailussa (ellei toisin mainita osakilpailun sivuilla) klo 10:30.
Siirtyminen kalapaikoille tapahtuu yhteislähdöllä, eli siirtymäajan alkaessa n.30min ennen kilpailun alkua.

Paluu tulee tapahtua 30 minuutin siirtymäajan puitteissa kilpailuajan päättymisajankohdasta (päättymisajankohta löytyy nettisivuilta) alkaen.


8 § Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaisesti pisteitä seuraavasti:


HUOM!!
Paitsi päätöskilpailun osalta, joista saa 1,25 kertaiset pisteet.
Lopputuloksiin huomioidaan viiden (5) parhaimman osakilpailun tulokset.
Lisäksi kaikkien kilpailuissa saatujen suurimpien kalojen pisteet.


Ahven 1 p.


Kuha 1 p.


Hauki 1 p.


Mikäli saman mittaisia kaloja on useammalla venekunnalla, pisteen saa jokainen näistä venekunnista.


Pisteitä yhden venekunnan on mahdollista saada vain yksi jokaista kilpailukalalajia kohden.


Palkinnon isoimmasta kalasta saa vain ensimmäisenä kyseisen mitan ilmoittanut venekunta.
Palkinto jaetaan jokaista kalalajia kohti.


9 § Jigi Cupin kokonaispisteitä laskettaessa otetaan huomioon jokaisen kipparin viiden (5) parhaan osakilpailun pisteet.
Kipparin sijoitus määräytyy näiden kokonaispisteiden perusteella.


Sijoitusten mennessä tasan, sijoitus määräytyy kilpailuissa saavutettujen 1. sijoitusten,
seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. perusteella.


Jos vielä tämänkin jälkeen sijoitukset menevät tasan, arpa määrää sijoituksen.


Lopullisen pisteytyksen ja arvonnan suorittaa Jigi Cupin viimeisen kilpailun tuomarineuvosto.


Osakilpailuissa pisteiden mennessä tasan sijoituksen ratkaisee kyseisten venekuntien pisin kala.


Jos tuloskortin pisin kala on saman mittainen kaikilla, otetaan huomioon toiseksi pisin kala.


Tällä menetelmällä jatketaan kaikki ilmoitetut kalat läpi.


Mikäli kaikki kalat ovat saman mittaisia, ratkaistaan paremmuus sillä, mikä venekunnista on saanut pisimmän kalan ensimmäisenä.


Kilpailuiden sekä Jigi Cupin palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.


Kilpailunjärjestäjä ilmoittaa kilpailukohtaiset palkintojen tulorekisteriin.

Jigi Cup ilmoittaa Jigi Cupissa palkittavien sijojen palkinnot tulorekisteriin


10 § Venekunta saa kilpailun ilmoittautumisen jälkeen kilpailuaamuna mittalaudan sekä kilpailijakortin.


11 § Jokaisen venekunnan on kilpailun jälkeen palautettava saamansa mittalaudan kilpailun järjestäjälle.


Venekunnan on ilmoitettava keskeyttämisestä järjestäjälle.
Mikäli venekunta laiminlyö tavaroiden palautuksen ja/tai ilmoittamisen, venekunnan kippari on korvausvastuussa tarvikkeista (arvo 100€) sekä mahdollisista etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.


12 § Jokaisessa kilpailuissa hyväksyttävät kalalajit, -määrät ja ala-/ylämitat, ilmoitetaan kilpailun kotisivulla, sekä kipparikokouksessa.


Venekunnan saamista kaloista otetaan kilpailukaloina huomioon pisimmät sääntöjen mukaisesti kuvatut ja hyväksytyt kalat.


Kalojen koko huomioidaan vain pituutena, täysinä senttimetreinä leuan kärjestä pyrstön kärkeen, Jigi Cupin mittalaudalla mitattuna.


Lisäksi kaikki yli 120 cm kalat, luetaan tuloksissa 150 cm mittaisiksi. (Jos kalan mitta ylittää mittalaudalla 120cm, niin kuvan lähetyksen yhteydessä mittaan kirjoitetaan 150cm)


13 § Kaikki kalat tulee vapauttaa.


Jigi Cup suosittelee käyttämään vieheissä väkäsettömiä koukkuja!
Lisäksi kalastaminen alle 10 metrin syvyisellä vesialueella on erittäin suositeltavaa!


14 § Kalat mitataan ja kuvataan järjestäjältä saadun mittalaudan päällä (a) ja kalastajan kannattelemana (b).


Kalan OIKEA kylki tulee asettaa mittalautaa vasten ja kalan leuan kärki mittalaudan päätyseinää vasten.


Kala tulee asettaa mittalaudalle siten, että sen alla olevasta mittalaudasta pystytään yksityiskohtaisesti tulkitsemaan kalan pituus sekä leuan kärjen sijainti.


Kuvassa olisi hyvä näkyä ainakin yksi mittalaudan täysi kymmenlukema.


Kalan pituus tulee ilmoittaa täysinä senttimetreinä, jonka kalan pyrstön kärki on ylittänyt, esimerkiksi pituus 46,7cm ilmoitetaan 46cm.
Kala tulee vapauttaa heti kuvauksen jälkeen.


Kilpailuun ilmoitettava kala voidaan myös hylätä, jos on perustellusti nähtävissä kalan vääränlainen käsittely tapa tai mikäli on syytä epäillä, että kala on mahdoton vapauttaa elävänä vesistöön (Pullistuneet silmät, liiallinen verekkyys kalassa tai joku muu vastaava)


Mikäli kilpailija kyseenalaistaa kilpailukalan hylkäämisen, tai virheellisesti hyväksytyn kalan, hän voi viedä asian tuomarineuvoston käsiteltäväksi kilpailuajan jälkeen, protestiajan puitteissa


a) Kalasta otetaan valokuvia mittalaudan päällä.


Valokuvassa tulee myös näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan kilpailunumero.
Kalaa tai mittalautaa ei saa peittää kädellä kuvaustilanteessa, rimpuilevan kalan aloillaan pitämisessä voi kuitenkin käyttää kahta sormea kalan etuosassa ja kahta takaosassa.

Kalaa ei saa venyttää


Kala tulee kuitenkin pystyä tunnistamaan valokuvista samaksi kalaksi kuin kannattelukuvassa.
Kuvassa ei saa olla sellaisia varjostumia, jotka vaikuttavat kuvan tulkitsemiseen.
Kalan VASEN kylki tulee näkyä valokuvassa.


b) Lisäksi kalasta otetaan kannattelukuva, jossa näkyy myös kalastaja.


Tässä kuvassa tulee kalaa kannatella siten, että kalan VASEN kylki valokuvataan.


Kalan sama kylki näkyy siis kaikissa kuvissa.


Tässäkin valokuvassa tulee näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan kilpailunumero.


c) Kuvat kaloista lähetetään kilpailun järjestäjälle predator.fi palvelun kautta.
Ilmoituksessa tulee ilmetä veneen kilpailunumero, kalalaji, kalan pituus senttimetreinä sekä liitteenä kaksi valokuvaa kohtien 14 § a ja b kohtien mukaisesti.
Kuvan tulee olla riittävän korkealaatuinen edellä mainittujen tunnistetietojen varmistamiseen, jotta se voidaan hyväksyä.


d) Kuva tulee lähettää kilpailun järjestäjälle/ilmoittaa kilpailuohjemassa viipymättä kalan pyydystämisestä.

Kalailmoitus voidaan hylätä, mikäli havaitaan sääntöjen rikkomista.

Kaikki kalat tulee olla ilmoitettuna kilpailuohjelmassa ennen kilpailuajan päättymistä (klo 17.30, tai, ilmoitettuna päättymisajankohtana).

Ongelmatilanteiden osalta, tuomarineuvostolla on oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetetyt saaliskuvat.
Ongelmatilanteissa tulee viipymättä ottaa yhteyttä järjestäjään, jonka kanssa sovitaan saaliskuvan toimittamisesta.


e) Virheellisesti kuvattu kala merkitään tulosohjelmassa hylätyksi, jolloin ohjelmassa näkyy punanen pallo kyseisen kalan kohdalla.
Mikäli kala hylätään, venekunnan on mahdollista lähettää paremmat tai sääntöjen mukaiset kuvat kalasta tulospalveluun.


15 § Veneessä tai sen miehistöllä ei saa olla eläviä tai kuolleita saaliskaloja missään vaiheessa kilpailua hallussaan.
Jos saaliskala on pakottavasta syystä otettava, tulee siitä ilmoittaa kilpailun valvojille välittömästi puhelimitse.
Kalastaja saa ottaa kalan säilytykseen vasta kun on saanut siihen luvan valvojalta.
Jos veneestä löytyy kaloja ilman valvojalta saatua lupaa, käsitellään sääntörikkomus tuomarineuvostossa kilpailun jälkeen.


16 § Pyyntitavoista on sallittu kaikki vapavälinein tapahtuvat kalastusmuodot.
Kalastus ajelehtivasta veneestä on sallittu.
Lisäksi liikkuminen sähkömoottorilla ja/tai polttomoottorilla, samaan aikaan kalastaen, sallitaan.
Pyyntitavoista, vapamäärästä tai sallituista vieheistä poikkeamisesta johtuva sääntörikkomus käsitellään tuomarineuvostossa kilpailun jälkeen.


17 § Veneessä saa olla samanaikaisesti kolme (3) kalastajaa.
Vapoja saa olla pyynnissä samanaikaisesti maksimissaan kolme (3) kappaletta, ja siimassa saa olla samanaikaisesti yksi (1) viehe.
Vapaa saa pitää vapatelineessä tms. kalastaessa.
Uisteltaessa plaanareiden käyttö on kiellettyä.
Takiloiden käyttö on sallittu, jäykän takilan käyttö on kielletty.
Kaikki kalastus tulee tapahtua vapavälinein.
Vieheenä saa käyttää vain keinotekoisia vieheitä. Täkyraksin tai muun luonnollisen syötin (esim. matojen, toukkien, kalan osien/palojen ja silmien) käyttö on kielletty.


18 § Jigi Cup –kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kalastuslakia.
Kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta.


19 § Kilpailun aikana kilpailuveneen etäisyys toiseen kilpailuveneeseen sekä paikallaan olevaan pyydykseen (merta, verkko tai joku muu.) on oltava vähintään 30 metriä.

Tätä etäisyyttä noudatetaan myös ohittaessa toista kalastavaa venettä.
Jos vene on sellaisella paikalla, jossa tätä etäisyyttä ei pystytä noudattamaan, tulee ohittavan veneen kulkea mahdollisuuksien mukaan niin etäällä kuin turvallisesti on mahdollista.

Kilpailun aikana kilpailuveneen etäisyys rantaan on oltava vähintää 50m.


20 § Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa sekä sääntöjen, näiden sääntöjen, vesiliikennesääntöjen, vesiliikennelakien että kalastuslain ja -säännösten noudattamisesta.
Järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita.
Kilpailijan tulee itse huolehtia tarvitsemistaan vakuutuksista


21 § Kilpailuveneet tulee varustaa vesiliikennelain ja -asetusten määräämin turvallisuusvarustein.
Järjestäjä edellyttää kelluntavälineiden käyttöä kilpailun aikana.
Järjestäjällä on oikeus suorittaa kilpailuun osallistuvien veneiden tarkastus sekä turvallisuus- että kalastusvarusteiden osalta, sekä valvoa kilpailuveneitä ja niiden kilpailusuoritusta kilpailun aikana.
Järjestäjät voivat estää puutteellisesti tai sääntöjen vastaisesti varustetuksi todetun kilpailuveneen osallistumisen kilpailuun.
Kilpailijoiden veneet tullaan mahdollisesti tarkastamaan ennen kilpailua.
Veneiden tarkastuksessa tulee kaikki veneen säilytystilat avata ja mahdollistaa tarkastajalle esteetön pääsy veneessä kaikkialle. Järjestäjällä on mahdollisuus suorittaa veneiden tarkastus myös pistokokein.


22 § Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantautua kilpailun aikana hätätapauksia lukuun ottamatta ainoastaan kilpailukeskuksessa ja erikseen kilpailukarttaan merkityillä rantautumispaikoilla.
Luvan rantautumiseen myöntää kilpailun valvoja.
Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan merkityn rajaviivan kilpailualueen puoleinen reuna, jolloin rajaviivan peittämä alue ei ole enää kilpailualuetta.
Kilpailualueen rajan ulkopuolella kalastamassa tavatun venekunnan tulos käsitellään tuomarineuvostossa, joka käsittelee asian jäljempänä esiintyvällä tavalla.


23 § Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava mukanaan todistus valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta (valtion kalastuskortti). Alle 18-vuotiaan on pystyttävä todistamaan ikänsä.


24 § Kilpailun tulosten protestiaika alkaa tulosten julkaisemisesta ja kestää 10 minuuttia.
Protestiajan päätyttyä tuloksiin ei voida vaikuttaa.
Protestimaksu on 50 euroa, ja se maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään.
Muussa tapauksessa protestimaksu jää järjestäjälle.
Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika.
Kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.


25 § Jokaisen venekunnan kippari on vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva miehistön jäsen kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.


26 § Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu.


27 § Jigi Cupin toimikunta ja järjestäjät saavat käyttää kilpailussa kilpailijoiden taltioimaa kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta ja kilpailutoimintaa edistävään tarkoitukseen.
Lisäksi kaikki kilpailussa järjestäjälle lähetetyt valokuvat ovat järjestäjän omaisuutta ja niitä voidaan hyödyntää sekä julkaista eri medioissa ilman erillistä korvausta ja mainintaa lähteestä.


28 § Venekunnan rikkoessa näitä runkosääntöjä tai sääntöjä, käsitellään sääntörikkomus tuomarineuvostossa kilpailun jälkeen,
neuvosto koostu:
1 cupin henkilö,
1 järjestävän tahon henkilö sekä
1 kilpailija,
Tämän jälkeen tuomarineuvosto voi harkittuaan päättää rikkeen vakavuuden mukaan joko
a) antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai
b) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä kilpailussa tai
c) lyhentää kilpailussa saatua tulosta (cm) tai
d) jättää rikkeen Jigi Cupin toimikunnan käsiteltäväksi
Jigi Cupin toimikunta voi edelleen joko
a) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä kilpailussa ja/tai
b) tuomita venekunnan Jigi Cupin kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai
c) määrätä venekunnan määräaikaiseen kilpailukieltoon kilpailuissa ja/tai
d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit täyttävän rikkeen poliisille.


Tuomarineuvosto tiedottaa päätöksestä ennen palkintojen jakoa.
Jos asia siirtyy toimikunnan käsiteltäväksi, niin Jigi Cupin toimikunta käsittelee asian ja tiedottaa päätöksestä asianosaisille ennen seuraavaa osakilpailua.
Kaikista rikkomuksista tiedotetaan myös muille järjestäjille.


29 § Venekunta hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ilmoittautuessansa Jigi Cupin osakilpailuun.


30 § Osakilpailujen palkintojenjaossa on paikallaolovelvoite (palkintoja ei lähetetä, vaan ne siirtyvät järjestäjälle).


31 § Mikäli näissä säännöissä ilmenee tulkinnanvaraisuutta, on Jigi Cupilla oikeus tehdä päätös oikeista tulkinnoista alkuperäisten tarkoitustensa mukaisiksi.

 

 

 

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?